top of page

ภาพถ่ายสำรวจทางอากาศสามารถทำได้ด้วยกล้องที่หลากหลาย เช่น วิดีโอความละเอียดสูงหรือกล้องถ่ายภาพ กล้อง IR ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ภาพจาก UAV มาพร้อมกับไฟล์บันทึกข้อมูลเที่ยวบินสำหรับการประมวลผลภาพเพิ่มเติม ผลการสำรวจโดยทั่วไปที่ Centrovision ส่งมอบให้กับลูกค้ามีดังนี้:

แผนที่ภาพทางอากาศ

ออร์โธโฟโตกราฟ* ถูกรวบรวมและ  ต่อ เข้าด้วยกันเพื่อแสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ระบุ

*ออร์โธโฟโตกราฟีเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพที่ได้รับการแก้ไขทางเรขาคณิตเพื่อให้มาตราส่วนมีความสม่ำเสมอ: ภาพถ่ายไม่มีความผิดเพี้ยนเหมือนกับแผนที่

Orthophoto, Picture Map, Topography

แบบสำรวจภูมิทัศน์ 
กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะกล้าลงทุน

Orthophoto, Picture Map, Topography

สำรวจไร่
ท้าทายที่จะแข่งขันกับสภาพสัปเหร่อ

Orthophoto, Picture Map, Topography

การสำรวจการก่อสร้าง
เยียมเยียมเพื่อเยียมและบังคับบัญชากองบัญชาการ

คอนทัวร์

สามารถสร้างเส้นขอบแบบหยาบเพื่อให้เข้าใจโครงร่างเกี่ยวกับระดับความสูงในพื้นที่ที่กำหนดได้

Centrovision CenMAP Services: Contour Picture

โมเดลสามมิติ

แบบจำลองสามมิติสามารถได้มาจากรูปร่างเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีขึ้นของภูมิประเทศพื้นที่ที่ระบุ

ผู้ดูทางอากาศ

สามารถจับภาพวิดีโอ georeferenced* เพื่อแจ้งเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน any  ของพื้นที่ที่ระบุ

* การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์หมายความว่าระบบพิกัดภายในของแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศสามารถเชื่อมโยงกับระบบภาคพื้นดินของพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้

      _cc781905-5cde-3194-bb3bd_136bad5cf ระยะไกล การตรวจจับไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องบิน ระบบอัตโนมัติ และน้ำหนักบรรทุก Centrovision สามารถทำลายอุปสรรคเหล่านั้นได้โดยการพัฒนา UAV ซึ่งสามารถบินระยะไกลได้และมีความเสถียรสูงในสภาพอากาศที่เลวร้าย เครื่องบินของเราสามารถบรรทุกกล้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงระบบออโตไพลอตระดับโลก Centrovision ยังใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยสำหรับการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถสร้าง orthophoto, แผนที่รูปภาพ, รูปร่าง (ภูมิประเทศ) และโมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดและความแม่นยำค่อนข้างสูง

แบบสำรวจ CenAir

ประโยชน์

Cost Effective

     in comparison with same ground resolution, accuracy and timely results, Centrovision is able to provides the solutions very cost effectively. 

High Resolution Images

     resulting from low flight altitude and high definition camera, the ground images are very sharp and clear. 

High accuracy and ortho-corrected Images

     each image is tagged with flight information log file. Of which the imagery processing software can use to generate accurate positioning as well as ortho-corrected images. 

Timely Information

     Centrovision UAV can cover up to 2,200 Ha or some 14,000 rai per plane in a clear sky day and it will take another few days for image processing to yield accurate picture map. Thus the large-scale survey area can be obtained in a few days. 

Hassle Free and Low Profile Operation

     Centrovision UAVs do not need airport and produces zero emission, quiet and almost undetectable, thus resulting no nuisance to nearby residence and keeping the operation hassle free and low profile. 

Versatility

     Centrovision’s ability to tailor the entire system, which includes the airplanes (fixed wing or rotor types) and cameras, to meet individual requirements is one of the key success factors to provide the right solutions to our clients.

Please reload

* ความละเอียดของภาพ
** ข้อมูลทันเวลา
bottom of page