top of page
contourเชียงงใหม่
Cho2B1F2

นิยามใหม่ของกระบวนการก่อสร้าง

 

หนึ่งในแอปพลิเคชันหลักของ CenAirSurvey อุตสาหกรรมการก่อสร้างทำหน้าที่เป็นแหล่งโอกาสขนาดใหญ่สำหรับบริการโดรนของเรา

โครงการก่อสร้างมักครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องการกำลังคนจำนวนมากในการตรวจสอบ กำกับดูแล และจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ ซึ่งยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่มักยุ่งเหยิงและแออัด ดังนั้น CenAirSurvey ซึ่งเป็นบริการสำรวจที่ดินจึงนำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการความทุกข์ยากของบริษัทบริหารจัดการโครงการ

นอกจากนี้ โดรนของเรายังสามารถติดตามและจัดการการเตรียมการด้านลอจิสติกส์จากทางอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุต่างๆ จะถูกส่งในปริมาณที่เหมาะสมและไปยังปลายทางที่เหมาะสม

ด้วย CenAirSurvey การสำรวจความคืบหน้าของโครงการทำได้ง่ายขึ้นมากผ่าน UAV ระยะไกล ไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมไซต์จริง และลดทรัพยากรสำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้กระบวนการก่อสร้างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดข้อมูลจากจุดต่างๆ รอบไซต์เพื่อตรวจสอบและอัปเดตทุกวันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สถาปนิกและวิศวกรดูได้ง่าย

 

Orthophoto, Picture Map, Topography

แบบสำรวจการก่อสร้าง
จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนที่และสำรวจสภาพพื้นที่ของพื้นที่ก่อสร้าง

Orthophoto, Picture Map, Topography

แบบสำรวจการก่อสร้าง
จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนที่และสำรวจสภาพพื้นที่ของพื้นที่ก่อสร้าง

bottom of page