วันอาสาฬหบูชา 2560


วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย


Recent News
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon

© 2016 by CentrovisioN

 

25 Almalink Building

8th Floor, Chidlom,

Ploenchit, Bangkok
Thailand
10330

 

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon