top of page

CenIVP - Centrovision Interactive Virtual Panorama


เซ็นโทรวิชั่น ได้พัฒนาสื่อการนำเสนอและโฆษณาแบบใหม่ ในชื่อว่า CenIVP ซึ่งย่อมาจาก Centrovision Interactive Virtual Panorama. CenIVP เป็นการผสมผสานโปรแกรมการประมวลเข้ากับระบบการถ่ายภาพและวิดีโอของเซ็นโทรวิชั่น โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือการที่ผู้ชมได้ชมการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่เคยเห็น หรือ สัมผัสมาก่อน ไม่เพียงแต่ผู้ชมจะสนุกสนานไปกับความรู้สึก เสมือนจริงที่ได้เที่ยวชมสถานที่ที่ต้องการชมจากบ้าน หรือ อุปกรณ์สื่อสาร เช่นสมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเบล็ต ผู้ชมยังสามารถเลือกรับข้อมูล ที่จัดเตรียมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ แผนที่ แผนผัง เว็ปลิงค์ เป็นต้น

Recent News
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page