top of page

CenAirSurvey SMART PROVINCE นครนายก จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ.

Centrovision ได้ถ่ายภาพแผนที่นำร่อง ในจังหวัดนครนายก ( 1. บ้านเจ็ก ต.อาษา อ.บ้านนา , 2.บ้านเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี , 3.บ้านเกาะวัด ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ , 4.บ้านวังตูม ต.เขาพระ อ.เมือง , 5. เขื่อนขุนด่านปราการชล ) และร่วมงานออกนิทรรศการ SMART PROVINCE นครนายก จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Recent News
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page