top of page

ประโยชน์จากเทคโนโลยี "โดรน" ที่มีต่อธุรกิจของคุณหากคุณต้องการเก็บข้อมูลสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ ตรวจสอบคุณภาพของที่ดินและตรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนในการทำธุรกิจ แต่ยังติดข้อจำกัดในหลายๆ อย่างทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลนาน เสียค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างแรงงานแต่กลับได้ข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขให้คุณได้ โดย CentrovisioN จะ

พาคุณไปทำความรู้จักกับ “ประโยชน์ของโดรนในแต่ละธุรกิจ” ไปเรียนรู้กันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณได้อย่างไรกันบ้าง ?

โดรน เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมสร้าง ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดรนเพื่อการขนส่ง นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์


ปัจจุบันเราจะเห็นการนำโดรน หรือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles) มาปรับใช้ในการทำธุรกิจค่อนข้างมาก ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา บริษัท Amazon ได้เริ่มทดลองบริการนำโดรนมาใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่ง Amazon ถือเป็นบริษัทอีคอมเมิร์สแห่งแรกๆของโลกที่นำโดรนเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการขนส่งแบบเดิมๆให้มีเรื่องน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
โดรน เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อการเกษตรในยุค 4.0การเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาวไทย แต่ปัจจุบันเมื่อโลกเปลี่ยน รูปแบบการทำการเกษตรจึงถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม จากการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคน สู่การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช้แทนแรงงาน


สำหรับเทรนด์ล่าสุด ปี 2565 มีการนำโดรนมาใช้เป็นเทคโนโลยีทางเลือก เข้ามาทำงานในขั้นตอนการผลิต เป็นแนวเกษตรวิถีใหม่ จากอดีตที่ต้องใช้แรงงานคนในการทำการเกษตร ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมง ต่อพื้นที่หลายไร่ แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้ จึงสามารถช่วยลดจำนวนแรงงานเหลือเพียง 1-2 คนได้ และลดระยะเวลาในการทำงานเหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นที่มารูปภาพ : SGEThai


สำหรับธุรกิจในประเทศไทย ได้มีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร โดยเฉพาะใช้โดรนพ่นยาเพื่อกำจัดวัชพืช จากผลงานการวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าการใช้อากาศยานไร้คนขับ ช่วยทำนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการใช้และไม่ใช้อากาศยานไร้คนขับ ในการช่วยทำนา


จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า  เกษตรกรมีการจ้างบริการโดรนในการพ่นสารกำจัดวัชพืช/แมลงศัตรูพืช  และการพ่นฮอร์โมนบำรุงข้าว  ซึ่งการใช้โดรนพ่นสามารถลดเวลาลงเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน 3 – 5  เท่า สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงร้อยละ 15 – 20  และไม่มีสารตกค้างในตัวผู้ปฏิบัติงาน  (สศก,2562)  โดรนเพื่อการสำรวจพื้นที่ เก็บรายละเอียด ครบทุกจุด
ที่มารูปภาพ : https://thaipublica.org/2016/12/pwc-drone/


โดรนเข้ามามีบทบาทในการสำรวจพื้นที่ด้วยตัวอุปกรณ์ที่มีความกะทัดรัด สามารถบินได้ในความสูงที่มากพอ และระยะทางที่ไกลทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในการสำรวจพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย


สำหรับบริษัท CentrovisioN เป็นผู้ให้บริการด้านโดรนเพื่อการสำรวจมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยบริการอย่าง CenAirSurvey ที่เน้นการสำรวจที่ดินขนาดกว้าง ประเมินสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ครบและแปลงผลเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดครบทั้งภาพ วิดีโอ ขนาดที่ดิน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ซึ่งการนำโดรนมาใช้เพื่อช่วยแปัญหาต่าง ๆ ในการสำรวจ ช่วยลดภาระงานสเกลใหญ่ให้เล็กลง ลดการใช้แรงงานโดยเปลี่ยนมาใช้ Ai แทนในการตรวจสอบพื้นที่

ประโยชน์และข้อดี ในการใช้บริการโดรนเพื่อการสำรวจแทนแรงงานคน


  • ใช้โดรนในการเก็บภาพพื้นที่จริงได้ทั้งหมด โดยภาพแต่ละภาพนั้นมีความละเอียดไปจนถึงหลักสิบมิลลิเมตร เปรียบเสมือนนำแว่นขยายมาส่องดู

  • ใช้โดรนคำนวณหาความสูงของระดับพื้นดินโดยที่สามารถแสดงเส้นชั้นความสูง หรือบอกความสูงของทุก ๆ จุดในโครงการได้

  • ใช้โดรนตรวจสอบความร้อนของพื้นที่ โดยสามารถตรวจสอบความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากตัวอุตสาหกรรมเอง เช่น เครื่องจักร หรือธรรมชาติ โดยที่จะสามารถหาความร้อนสูงสุดของบริเวณนั้นแล้วเก็บเป็นค่าสถิติที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในด้านการก่อสร้าง เช่นตรวจดูว่าพื้นที่บริเวณนั้นควรก่อสร้างหรือวางสิ่งใดได้หรือไม่ เป็นการคัดเลือกเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานในจุดประสงค์ต่าง ๆ

  • ใช้โดรนในการตรวจสอบสินทรัพย์ และประเมินการซ่อมแซมอาคาร จะเป็นการตรวจสอบลาดและลาดตระเวนบริเวณพื้นที่โครงการ หรือตึก อาคารต่าง ๆ โดยที่สามารถควบคุมและมองเห็นภาพได้จากตัวโดรนซึ่งได้ภาพในระยะอันใกล้ มีความคมชัดมาก

สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของโดรนมีมากกว่าที่คุณคิดมากมาย การใช้โดรนในการสำรวจก็สามารถช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงานซึ่งตอบโจทย์ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งการนำโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาประยุกต์ใช้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในอนาคตบริการโดรนเพื่อการสำรวจจาก CentrovisioN


บริการบินโดรนสำรวจจาก Centrovision ทีมบินโดรนมืออาชีพกว่า 10 ปี ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราพัฒนาเทคโนโลยี AI พิเศษที่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาที่เจอ การันตีผลลัพธ์ที่ดีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการมามากกว่า 10 ปี


" CentrovisioN ทางเลือกที่ดีกว่าในการผสานนวัตกรรมกับทีมงานมืออาชีพ "


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี! สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎️ 099-126-3546

📧 tvg@centrovision.co.th / tmv@centrovision.co.th

🌐 www.centrovision.co.th


.


Comments


Recent News
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page